Mehmet Eroğlu'nda Şiddet

Gürcüoğlu, Begüm (2010) Mehmet Eroğlu'nda Şiddet. Other thesis, TED ANKARA COLLEGE FOUNDATION HIGH SCHOOL.

[img]
Preview
PDF
begum_gurcuoglu.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (364kB)

Abstract

Uluslararası Bakalorya Programı, A1 Türkçe Dersi uzun tezi kapsamında hazırlanan bu çalıĢmada Mehmet Eroğlu‟nun Yarım Kalan YürüyüĢ ve Kusma Kulübü adlı yapıtlarındaki odak figürlerin yaĢamlarında görülen Ģiddet olgusu değerlendirilecektir. Tezin hazırlanmasında genel amaç, sosyal çevrenin parçası olan ve Ģiddete maruz kalan figürleri yaĢadıklarıyla bağdaĢtırılarak neden sonuç iliĢkisi içinde incelenmesidir. Kusma Kulübü ve Yarım Kalan YürüyüĢ adlı yapıtlarda Ģiddet temasında ortaklık gözlenmiĢ; ancak Ģiddetin ortaya çıkıĢ nedenleri açısından farklılık görülmüĢtür. Yarım Kalan YürüyüĢ adlı yapıtın odak figürü Korkut Laçin‟de Ģiddetin dıĢavurum nedenini bireysel öğelerden oluĢurken, Kusma Kulübü adlı yapıtta odak figür Umut Çinici‟nin ve diğer figürlerin uyguladığı Ģiddetin hem bireysel hem de toplumsal boyutta olduğu saptanmıĢtır. Kurgularda odak figürlerin kendilerine ve çevrelerine uyguladığı Ģiddet fiziksel ve ruhsal boyutta incelenecektir. ġiddete maruz kalan figürler dıĢ çevreye bağlı olarak ele alınacak; yalnızlığın, sevgisizliğin, „insan olmanın‟ aktarım biçimi olarak ortaya konacaktır. Bu inceleme, Yarım Kalan YürüyüĢ adlı yapıtta Cesaretin Kanıtlanması Boyutunda ġiddet, GeçmiĢin Yansıtılması Bakımından ġiddet, Korumacılık Çerçevesinde ġiddet, Acıya Bağımlılık Boyutunda ġiddet, Ġnsan Kimliğinden Sıyrılabilmek Ġçin BaĢvurulan ġiddet baĢlıklarında, Kusma Kulübü adlı yapıtta ise Topluma KarĢı Durmak Ġçin Uygulanan ġiddet, Vicdan Olgusu Bağlamında Uygulanan ġiddet, Vicdan Azabı Nedeniyle Uygulanan ġiddet baĢlıklarında değerlendirilecektir.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Rehber Öğretmen: Fatma Uğur IB Notu: B
Uncontrolled Keywords: Mehmet Eroğlu; Yarım Kalan Yürüyüş; Kusma Kulübü; Şiddet
Subjects: P Language and Literature > PL Turkish Literature
Depositing User: Kamil Çömlekçi
Date Deposited: 10 Jun 2010 06:26
Last Modified: 12 Apr 2019 11:09
URI: http://tedprints.tedankara.k12.tr/id/eprint/70

Actions (login required)

View Item View Item