ETKİLEŞİM, ONUN ‘MAYA’SINDA VAR!” BİTMEYEN SERENAD

Özdemir, Mert (2015) ETKİLEŞİM, ONUN ‘MAYA’SINDA VAR!” BİTMEYEN SERENAD. Other thesis, TED Ankara Koleji.

[img]
Preview
Text (pdf)
Mert_Ozdemir.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (248kB) | Preview

Abstract

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı A1 dersi kapsamında yazılmış olunan bu tezde, Zülfü Livaneli’nin Serenad adlı yapıtında, yapıtın odak figür Maya’nın kişisel kararlarına etki eden ve yaşamına yön veren bireysel ve sosyal özellikler; kişisel deneyimler, çevresel faktörler ve tarihsel gerçeklikler çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışma giriş gelişme ve sonuç olarak üç anlam birimine bölünerek yazılmıştır. Giriş bölümünün ilk kısmında, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlere ait çeşitli kaynaklardan yapılan araştırmalardan yola çıkarak “kimlik gelişimi”nin tanım bilgisine yer verilmiş ve sosyal bir varlık olan bireyin kişilik gelişimini etkileyen kalıtsal, etnik, çevresel ve tarihsel olgular, tanım dâhilinde örneklendirilmiştir. Ardından, kişilik gelişimini tamamlamış bir bireyin, yaşamına yön veren kararları alma sürecinde; kendi yaşanmışlıklarının ve birikimlerinin onu nasıl yönlendirebileceği “bireysel”; içinde bulunduğu koşullar ve yaşadığı çevreyle olan etkileşimi “çevresel”, tarihsel gerçekliklerin ve geçmişe ait köklerinin/etnik kökeninin getirdiği özelliklerin onu, hangi açılardan etkileyebileceği konusu ise “toplumsal” bağlamda değerlendirilmiştir. Genel bilgilerin ardından giriş bölümünün ikinci kısmında, çalışmaya konu olan Zülfü Livaneli’nin yapıtı, Serenad, yapıttaki odak (kadın) figür Maya Duran’ın başından geçenlerin neden-sonuç bağıntısıyla verildiği olay örgüsü üzerinden tanıtılmıştır. Bu kısım; bir önceki bölümde belirtilen “bireysel, çevresel ve toplumsal özelliklerin kişilerin bireysel kararlarına etki etme deki rolleri” konusunun, Maya Duran’ın yaşamı üzerinden somutlandığı kısımdır. Böylelikle giriş bölümünde yapıtın içeriği hakkında genel bilgiler verilirken, yapıtta söz edilen dönemlerin tarihsel, sosyal gerçeklikleri ve bu gerçekliklerin Maya Duran’ın yaşamına yansımaları hakkında değerlendirme yapılmış; çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, hangi açılardan konuya yaklaşılacağının bir özeti yapılmıştır. Çalışmanın gelişme bölümünde ise, üç ana baş altında odak kadın figürün aldığı kararlara etki eden tarihsel olaylar, çevresel şartlar ve bireysel özellikler; neden-sonuç bağlamında yorumlanmıştır. Burada bireysel nedenler Maya figürünün yaşamından yola çıkılarak, bireyin yaşadığı duygusal ilişkiler ve bireyin eğitim durumuna yönelik nedenler olarak iki alt başlığa ayrılırken; yan figürlerden ve roman atmosferinden yola çıkılarak çevresel etkenler; bireyin çevresiyle etkileşimi ve içinde bulunduğu koşullar, ‘aile’ kavramı ve ‘ annelik’ olgusu olarak iki alt başlıkla açıklanmış; yapıtın arkaplanındaki tarihsel ve toplumsal gerçeklik baz alınarak da son başlık olan toplumsal olgular, ‘etnik kökenin bireyin yaşamına etkisi’ ve yapıttta sözü edilen dönemlere ait tarihsel gerçeklikler alt başlıkları kapsamında incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise konunun temelleri üzerinden hareketle figürün hem toplum içindeki konumunu belirleyen hem de yaşamına yön veren kritik kararlarına etki eden durumların, belirleyici niteliğinin boyutları hakkında, genel bir kanıya ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu genel kanıda olay örgüsü gelişme bölümünde irdelenmiş olan kavramlarla bütünleştirilerek tekrar anlatılmış, yazarın roman ve onun odak figürü aracılığıyla yansıtmak istediği mesaja yönelik önermeler; çalışmada sunulan fikirler dahiline geliştirilmiştir. Çalışma boyunca, odak figür Maya Duran’ın yaşamına yön veren durumlar, örnekler dâhilinde yorumlansa da, yapıtın kurmaca gerçekliği içinde yer alan yan figürlerin yaşamlarından alınarak kurguya yansıtılan ve yapıtta ana sorunsalı güçlendirici rol oynayan birtakım olaylara da, çalışmanın konusuyla koşut olmasından dolayı yer verilmiştir. Araştırma süresince, bilimsel çalışma yöntemleri uygulanarak bir romanın, çözümleme teknikleri kullanılarak, tarafsız bir gözle değerlendirilmesine çalışılmış; yararlanılan kaynaklar ise çalışmanın sonunda yer alan “kaynakça” bölümünde belirtilmiştir.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Kılavuz Öğretmen: Havva Reyhan, IB Notu: B
Uncontrolled Keywords: Zülfü Livaneli, Serenad
Subjects: P Language and Literature > PL Turkish Literature
Depositing User: Kamil Çömlekçi
Date Deposited: 26 Aug 2015 10:32
Last Modified: 26 Aug 2015 10:32
URI: http://tedprints.tedankara.k12.tr/id/eprint/659

Actions (login required)

View Item View Item